arrow_drop_up arrow_drop_down

PRIVACY VERKLARING MoreTeq BV


MoreTeq BV gevestigd en kantoorhoudende te Lathum (6988CG) aan de Blauwe reiger 4, hierna te noemen “MoreTeq BV ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar partners.


MoreTeq BV verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. 


In deze Privacy Verklaring informeert MoreTeq BV u over de manier waarop MoreTeq BV uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten en producten die door MoreTeq BV worden aangeboden.


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

MoreTeq BV gebruikt gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dit betreft gegevens om bestellingen en opdrachten te verwerken en uit te leveren. Daarnaast, indien van toepassing, zetten wij de gegevens in om u te voorzien van nieuws en updates via mailingen. Hierbij wordt altijd de mogelijkheid geboden om zich hiervoor uit te schrijven.

2. Doel

MoreTeq BV verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. MoreTeq BV gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de door u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door MoreTeq BV.

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft MoreTeq BV uw naam, e-mailadres, afleveradres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. MoreTeq BV verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten als PostNL. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als MoreTeq BV dat doet.

4. Uw account

Binnen uw account bij MoreTeq slaat MoreTeq BV onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer & e-mailadres.

5. Nieuwsbrieven

u kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven stelt MoreTeq BV samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en eventuele eerdere bestellingen. Indien u geen nieuwsbrieven van MoreTeq BV meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via marketing@moreteq.com. Deze mogelijkheid wordt ook altijd geboden onderaan de nieuwsbrief.

6. Verbetering van diensten MoreTeq BV

MoreTeq BV kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor MoreTeq BV uitvoeren, geeft MoreTeq BV uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren. Daar zijn dan ook duidelijke afspraken gemaakt inzake de bescherming van gegevens in de verwerkersovereenkomst.

7. Achteraf betalen

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan MoreTeq BV uw kredietwaardigheid toetsen. MoreTeq BV kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan MoreTeq BV uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.


Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. MoreTeq BV geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door MoreTeq BV voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde

doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden MoreTeq BV een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens.

b) MoreTeq BV op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. MoreTeq BV maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die MoreTeq BV ontvangt.


Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@moreteq.com.


Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat MoreTeq BV tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.moreteq.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid MoreTeq BV

1. MoreTeq BV heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die MoreTeq BV verwerkt ten behoeve van www.moreteq.com. MoreTeq BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7 Bewaartermijn

1. MoreTeq BV bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden, of zolang u ingeschreven blijft en/of een partnership invult. MoreTeq BV is op grond van wettelijke bepalingen verplicht persoonsgegevens langer te bewaren aangaande debiteuren/crediteuren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. MoreTeq BV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.moreteq.com gepubliceerd worden. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina op www.moreteq.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 22-05-2018.


MoreTeq BV 

Contactgegevens:

https://moreteq.com/

MoreTeq BV

Blauwe reiger 4

6988 CG, Lathum,

+31 (0) 85 060 2408

De Functionaris Gegevensbescherming van MoreTeq BV is te bereiken via info@moreteq.com


Wij gebruiken cookies